Tilskudsordning

I særligt udpegede områder af Natura 2000-udpegningen, ydes der tilskud til rydning af tilgroede arealer og/eller til at forberede arealer til afgræsning. Ansøgningsperioden er 1. oktober 2021- 14. december 2021.

Der ydes et tilskud på 100 % af udgifterne. 

De særligt udpege arealer fremgår af Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Se nærmere: EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Konsulenthuset Allégade 24 ApS har modtaget støtte til følgende projekter:

2022

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer på i Ballum “Ballum 1”

Hegning af 7,1 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfold(j.nr. 21-0366171)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer på Rømø “Rømø 1”

Hegning af 3,9 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfold(j.nr. 21-0368451)

2021

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Ballum “Peter Nicolaisen”

Hegning af 5 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfold(j.nr. 21-0073369)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Forballum “Hans Jacob Rank”

Hegning af 1 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfold (j.nr. 21-0074018)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Forballum “Bjarne Clausen”

Hegning af 5 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfold(j.nr. 21-0073115)

2020

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Ballum “Orla Simonsen 1”

Hegning af 3 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfold (j.nr. 20-0332504)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Ballum “Orla Simonsen 2”

Hegning af 2 ha med strømforsyning (j.nr. 20-0332340)

2019

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Skast “Jørgensen”

Hegning af 16 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfolde (j.nr. 19-0310103)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Astrup “Per Jørgensen”

Hegning af 63 hamed strømforsyning, vandforsyning og fangfold (j.nr. 19-0312558)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Mjolden “Pørksen A/S”

Hegning af 25 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfolde (j.nr. 19-03309427)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Stens “Steensgård”

Hegning af 10 ha med strømforsyning og vandforsyning (j.nr. 19-0317249)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Bredebro “Gjelstrup”

Hegning af 23 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfold (j.nr. 19-0309823)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Vilslev “Anders Ring”

Hegning af 28 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfold (j.nr. 19-0317070)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Lunde “Hansen”

Hegning af 33 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfolde (j.nr. 19-0310149)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Ballum “Lund A/S”

Hegning af 21 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfolde (j.nr. 19-0309429)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Skærbæk “Ballum Enge udendigs”

Hegning af 260 ha med strømforsyning, vandforsyning, fangfolde og broer (j.nr. 19-0298906)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer på Fanø “Jens Kr. Madsen”

Hegning af 23 ha med strømforsyning, vandforsyning og fangfolde (j.nr. 19-0310330)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Ribe “Hjortlund og Mandø”

Hegning af 9 ha med vandforsyning og fangfold (j.nr. 19-0330566)

2018

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer på Rømø “Juvre 2017 græsningsprojekt”

Hegning af 135 ha med strømforsyning og kreaturvanding (j.nr. 17-0315778)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Ballum “Ballum Nord græsning”

Hegning af 7 ha med strømforsyning og kreaturvanding (j.nr. 170331396)

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Skast

Hegning af 10 ha med strømforsyning og kreaturvanding

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Mjolden

Hegning af 114 ha med strømforsyning og kreaturvanding

2017

Gennemførelse af et hegningsprojekt i Forballum, Mjolden

Hegning af 165 ha med strømforsyning og kreaturvanding. Renovering af bevandingssystem

Gennemførelse af et hegningsprojekt for en lodsejer i Mjolden “Brede Å græsning 2017”

Hegning af 10 ha med strømforsyning og kreaturvanding (j.nr. 17-0332590)

Kontakt os

KONSULENTHUSETS ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.

Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.