Hvad er en jordfordeling?

Jordfordeling er, når et antal jordlodder inden for et afgrænset område byttes samtidigt.

Omlægningen gennemføres som kombination af køb og salg.

Formålet er at få deltagende jordlodder til at ligge mere hensigtsmæssigt, for dermed at opnå en bedre landbrugsmæssig udnyttelse.

Jordfordeling i praksis
Opstår der et ønske om jordfordeling i et område, er der først brug for at finde en tovholder – en jordfordelingsplanlægger.

En planlægger, der kan være landinspektør, landbrugskonsulent eller andet, står for forhandlingerne med de enkelte lodsejere. Der foregår altså ingen direkte handel mellem de enkelte landmænd, og det er frivilligt at deltage.

Aftalerne med lodsejerne fastholdes på en jordfordelingsoverenskomst, der bliver således ikke lavet slutsedler eller skøder.

Når alle aftaler er i hus, fremlægges jordfordelingsplanen for jordbrugskommissionen, der afsiger en kendelse. Denne jordfordelingskendelse tinglyses på alle de deltagende ejendomme.

Der efter udarbejder en landinspektør den matrikulære sag, og efterfølgende noteres jordfordelingen ved Geodatastyrelsen og i Tingbogen,

(Kilde: www.lbst.dk)

Kontakt os

KONSULENTHUSETS ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.

Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.