Natur- og miljøprojekter

Konsulenthuset Allégade 24 ApS, ved Kresten K. Skrumsager, har gennemført ejendomsmæssige forundersøgelser i forbindelse med en lang række natur- og miljøprojekter.

Det drejer sig om:

  • P-vådområdeprojekter
  • N-vådområdeprojekter
  • Projekter med ændret afvanding i Natura 2000-områder
  • Lavbundsprojekter

 

Kontakt os

KONSULENTHUSETS ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.

Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.