Referencer

OPGAVE  PROJEKTTYPE  KUNDE
2019
 Ejendomsmæssig forundersøgelse, Vindinge Å  – Vådområdeprojekt  – Kerteminde Kommune
 Ejendomsmæssig forundersøgelse, Sværdborg Mose  – Vådområdeprojekt  – Vordingborg Kommune
 2018
Hegning af 135 ha med strømforsyning, kreaturvanding og etablering af bro  – Hegning  – Christian Krog, Rømø
Hegning af 7 ha med strømforsyning og kreaturvanding  – Hegning   – Brdr. Lund A/S, Ballum
 Hegning af 114 ha med strømforsyning og kreaturvanding  – Hegning  – Ove Reuss Schmidt
 Hegning af 10 ha med strømforsyning og kreaturvanding  – Hegning  – Brian Brodersen, Skast
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Bryrup Langsø  – Fosforvådområde  – Silkeborg Kommune
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Allinge Sø  – Fosforvådområde  – Silkeborg Kommune
2017
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Vigersdal Å-dal   – Fosforvådområde  – Ringsted Kommune
 Ejendomsmæsig forundersøgelse for Bastrup Mose  – Lavbundsprojekt  – Kolding Kommune
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Trevad Møllebæk  – Lavbundsprojekt  – Viborg Kommune
 2016
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Mullerup Mose  – Lavbundsprojekt – NST Vestsjælland
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Kogsbøl Mose   – Lavbundsprojekt  – Tønder Kommune
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Kyvling Kær   – Lavbundsprojekt  – NST Blåvandshug
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Møgelkær   – Lavbundsprojekt  – NST Trekanten
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Svoldrup Kær   – Lavbundsprojekt  – NST Himmerland
 Hegning af 144 ha og reetablering af bevandingsanlæg   – Hegning  – Forballum Bevandingslaug
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Måde Enge   – Naturlige vandstandsforhold  – Esbjerg Kommune
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Vindgab Bjerge, Fanø   – Naturlige vandstandsforhold  – Esbjerg Kommune
 Ejendomsmæssig forundersøgelse for Hyltemade   – Naturlige vandstandsforhold  – Vordingborg Kommune
Hegningsprojekt Forballum, Skærbæk

Kontakt os

KONSULENTHUSETS ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.

Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.