Projekt jordfordeling

Når staten og kommunerne ønsker at gennemføre større anlægsarbejder, bliver der ofte rejst en jordfordeling. Dermed kan generne for landbruget, i mange tilfælde, blive afbødet. I nogle tilfælde kan arronderingen for ejendommene blive forbedret.

Projektjordfordeling kan komme på tale ved bl.a.:

  • Anlæg af nye veje
  • Rejsning af skov
  • Projekter om drikkevandsbeskyttelse
  • Vådområdeprojekter

Når staten eller kommuner rejser en projekt jordfordeling, bliver alle omkostninger til jordfordelingen afholdt af det offentlige.

 

Kontakt os

KONSULENTHUSETS ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.

Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.