konsulenthuset

Jordfordeling

Fra den 1. september er der mulighed for at søge tilskud til jordfordeling. Som en del af tørkepakken blev der i 2018 afsat midler til erhvervsrettede jordfordelinger. Der er afsat begrænsede midler til ordningen og der er kun planlagt een ansøgningsrunde. Tilskuddet ydes efter “først til mølle” princippet.

Ansøgning om støtte kræver et større forarbejde, bl.a. skal ansøger være en forening af mindst 5 lodsejere og det skal sandsynliggøres at der kan ske en forbedring af arronderingen for mindst 100 hektar.

Vi yder konsulentbistand til ansøgningsprocessen og til planlægningen af jordfordelingen.

Læs om ordningen og om de øvrige projekter vi kan hjælpe med på menuen ovenfor.

Skal vi hjælpe dig

med at lave en ansøgning om jordfordeling?

I betaler et fast beløb for udarbejdelse af ansøgningen, der er tilskudsberettiget, hvis I får tilsagn.

Send en mail via kontaktformularen
eller ring til os på   29 16 14 70 

Så hjælper vi gerne med at få udfyldt en ansøgning.

KONSULENTHUSETS ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.

Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.

Udfyld formularen og send til os