Erhvervsrettet jordfordeling

Som en del af tørkepakken blev der i 2018 afsat 10 mill. kr. til finansiering af en tilskudsordning, der skal dække omkostningerne til at gennemføre jordfordelinger. 

Ansøgningsperioden løb fra 1. september til 15. november 2019. Tildelinger foregår efter princippet “først til mølle”.

Krav til ansøgning

Ansøger skal være en sammenslutning af mindst 5 lodsejere, der tilsammen skal lade mindst 100 ha indgå i jordfordelingen.

Sammenslutningen skal organisere sig med egne vedtægter, CVR.nr. og Nem-konto.

Af ansøgningen skal det fremgå at de deltagende lodder i gennemsnit bliver flyttet mindst 750 meter tættere på driftsbygningerne, alternativt at der sammenlægges arealer, så de bliver større og mere velegnede til behandling med store maskiner.

Tilskuddets størrelse

Der ydes et tilskud til afholdte udgifter på maksimalt 3.500 kr./ha der indgår i jordfordelingen.

Tilskudsberettigede udgifter er:

  • Udgifter til annoncering i forbindelse med opstartsmøde
  • Udgifter til udfærdigelse af ansøgning om tilsagn
  • Honorarer og rejseudgifter til planlægger
  • Udgifter til lodsejermøder
  • Udgifter til attester og aktudskrifter
  • Udgifter til møder i Jordbrugskommissionen
  • Tinglysningsafgifter
  • Gebyrer til Geodatastyrelsen

 Landbrugsstyrelsen vurderer at tilskuddet vil kunne dække alle omkostninger i jordfordelingen, men det vil naturligvis afhænge af jordfordelingens kompleksitet.

Kontakt os

KONSULENTHUSETS ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.

Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.