Hegning

Der ydes tilskud til følgende investeringer:

  • Hegning
  • Vandforsyning
  • El forsyning
  • Fangfold

Tilskuddet beregnes efter fastsatte standartpriser.

Desuden kan der ydes støtte til andre investeringer, der er nødvendige for at kunne afgræsse arealet. Det kan fx. være etablering af broer eller boring efter drikkevand.

Konsulenthuset Allégade 24 ApS hjælper gerne med at søge tilskuddet hjem.

“No-cure-no-pay”

Hvis vi vurderer at dit projekt er tilskudsberettiget, indgår vi gerne en no-cure-no-pay-aftale, således at du ikke skal betale for vores arbejde, såfremt der meddeles afslag på ansøgningen.

 

Kontakt os

KONSULENTHUSETS ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.

Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.