Naturpakkens jordfordeling

Som en del af aftalen omkring Naturpakken blev der afsat midler i 2017 og 2018 til jordfordeling af “nabojordene” til en kommende eller igangværende jordfordeling. 

Hvem kan deltage?

Du kan få del i midlerne fra Naturpakken til at afholde jordfordeling, hvis du har arealer i nærheden af en kommende eller igangværende jordfordeling, der er rejst i forbindelse med et vådområde- eller lavbundsprojekt under Landdistriktsprogrammet, 

Til hvert vådområde- eller lavbundsprojekt er der udarbejdet et såkaldt aktionsområde. Inden for dette område kan arealer omlægges uden omkostninger for lodsejerne. Du kan se kort over aktionsområderne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

I skal være mindst fire lodsejere for at kunne ansøge om en jordfordeling.

Kontakt os

KONSULENTHUSETS ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.

Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.