Rydning

Der ydes støtte

  • Konsulenttimer i forbindelse med rydningsprojekter
  • Udgifter til materiel og anlægsudgifter vedrørende rydning af træer og buske, herunder bortskaffelse af ryddet materiale

Der kan ydes tilskud til andre udgifter, som vurderes at være nødvendige for at gennemføre projektet. Hvis projektet genererer indtægter, fx. flis, skal det fratrækkes omkostningerne, således at der alene ydes tilskud til nettoomkostningen.

Kontakt os

KONSULENTHUSETS ARBEJDSOMRÅDER

Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.

Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.