Deprecated: Imagick::paintTransparentImage method is deprecated and it's use should be avoided in /home3/allegade/public_html/plugins/system/jch_optimize/libs/CssSpriteGen.php on line 420
Allegade 24 | Haderslev | Sønderjylland | Udarbejdelse af ansøgninger

Jordfordeling

Der er mulighed for at få betalt omkostningerne til jordomlægninger mellem landbrugsejendomme, såfremt det giver driftsmæssige fordele.

Vi hjælper med at søge tilskuddet hjem og kan forestå al administration og planlægning.

Du skal finde mindst ni andre lodsejere, og I skal tilsammen eje mindst 100 ha, der kan indgå i projektet.

Projektet skal kunne reducere transporten på offentlige veje.

Der ydes kun tilskud til afholdte omkostninger. I skal derfor regne med at lægge op til 3500 kr./ha omlagt jord ud i 1 - 2 år.

Kontakt Kresten K. Skrumsager, tlf. 29161470, såfremt du ønsker nærmere oplysninger. Hvis du kan skaffe opbakning til et projekt, deltager vi gerne i et orienteringsmøde.

Tilskudsordningen er under udarbejdelse, vi kender derfor ikke de præcise vilkår.

Der er kun planlagt en ansøgningsrunde, der løber fra 1. juli til 31. oktober 2019. Der er afsat stærkt begrænsede midler og de tildeles efter "først til mølle"-princippet.

 

Hegning i Natura 2000-områder

I perioden primo august til medio september 2019, kan der søges tilskud til "Forberedelse til afgræsning" i særligt udpegede Natura 2000-områder. Der kan ydes tilskud til 100 % af udgifterne til hegning, vandforsyning, strømforsyning og fangfolde.

Vi hjælper gerne med udarbejdelse af ansøgning og med al papirarbejdet. Hvis projektet omfatter mere end 30 ha og der deltager mindst tre lodsejere, kan omkostningerne til konsulentbistand normalt også blive dækket.