Deprecated: Imagick::paintTransparentImage method is deprecated and it's use should be avoided in /home3/allegade/public_html/plugins/system/jch_optimize/libs/CssSpriteGen.php on line 420
Allegade 24 | Haderslev | Sønderjylland | Offentligt privat partnerskab

OPP - Offentligt Privat Partnerskab

Konsulenthuset Allegadé 24 indgår gerne i et partnerskab med en kommune eller en statslig enhed. Eksempel: Kommunen ønsker, at et tilgroet Natura 2000-område skal ryddes for opvækst, hegnes og fremover plejes ved afgræsning. Kommunen og Konsulenthuset Allégade 24 indgår et partnerskab der indebærer, at kommunen definerer den ønskede rydningsindsats og den ønskede fremtidige pleje af arealet. Konsulenthuset forestår alt arbejdet med hjemtagning af tilskud, rydning, hegning og drift af arealet i en 5-årig periode. Der er som udgangspunkt ingen udgifter for ejeren. Ved mindre arealer, og med særlige krav til driften, kan der aftales et årligt beløb til plejen.