Deprecated: Imagick::paintTransparentImage method is deprecated and it's use should be avoided in /home3/allegade/public_html/plugins/system/jch_optimize/libs/CssSpriteGen.php on line 420
Allegade 24 | Haderslev | Sønderjylland | Naturpleje

Naturpleje

Konsulenthuset Allégade 24 undersøger mulighederne for, at du kan få tilskud til rydning, hegning og pleje af dit naturareal. Vi samarbejder med ejere af græsningsdyr, og kan derfor i mange tilfælde forestå plejen af naturarealet.

Vi ansøger Landbrugsstyrelsen om tilskud til rydning og til hegning af arealer i særligt udpegede Natura2000-områder. Vi påtager os alt det administrative arbejde fra udarbejdelse af ansøgning til udbetaling af tilskud.Vi opkræver kun honorar hvis du får tilskud til projektet.

Gennemførte projekter:

Forballum Vandingslaug

Hegning af et 144 ha stort område i Forballum. Renovering af bevandingssystemet med vandboring og dykpumpe. Samlet projektsum: 578.000 kr.

Hybjerg Hegn

Hegning af et 110 ha stort område ved Hybjerg, Mjolden. Etablering af 19 km hegn, 8 drikkevandsforsyninger og 3 elforsyninger. Samlet projektsum: 496.000 kr.

Ballum Nord

Hegning af et 7 ha stort område i Ballum, Skærbæk. Etablering af 1100 meter hegn, i drikkevandsforsyning, 1 elforsyning og 1 fangfold. Samlet projektsum: 71.000 kr.

Juvre

Hegning af et 139 ha stort område ved Juvre, Rømø. Etablering af 16 km hegn, 1 vandforsyning, 1 fangfold, 4 elforsyninger og etablering af bro over vandløb. Samlet projektsum: 558.000 kr.

Brede Å

Hegning af et 7 ha stort område ved Brede Å. Etablering af 2,2 km hegn, 2 vandforsyninger, 2 elforsyninger og 1 fangfold. Samlet projektsum: 104.000 kr.

 

Modtagne tilsagn (under udførelse):

Ubjerg Græsningsprojekt

Hegning af et 41 ha stort område ved Ubjerg, Tønder. Etablering af 3 km. hegn, 4 drikkevandsforsyninger, 2 elforsyninger og 1 fangfold. Samlet projektsum: 306.000 kr.

 

EU LBST LDP mtekst tilweb vandret billede