Deprecated: Imagick::paintTransparentImage method is deprecated and it's use should be avoided in /home3/allegade/public_html/plugins/system/jch_optimize/libs/CssSpriteGen.php on line 420
Allegade 24 | Haderslev | Sønderjylland | Ejeondomsmæssige forundersøgelser

Ejendomsmæssige forundersøgelser

Nogle projekter omfatter arealer der har forskellige ejere. Der er derfor behov for at afklare lodsejer-interessen. Ønsker du at gennemføre et projekt om at hæve vandstanden i Natura 2000-områder, eller at gennemføre et kommunalt vådområde- eller P-ådalsprojekt, kan der søges om tilskud til et forprojekt der bl.a. omfatter en ejendomsmæssig forundersøgelse. Konsulenthuset Allégade 24 udfører ejendomsmæssige forundersøgelser. Vi samarbejder med andre konsulentfirmaer om udarbejdelse af tekniske forundersøgelser.