Velkommen til Konsulenthuset Allégade 24

Kommunerne står over for store opgaver med at gennemføre natur- og vandplanerne. Arbejdet kan finansieres 100 % gennem Landdistriktsprogrammet. En af Konsulenthuset Allégade 24's kerneydelser er at hjælpe kommunerne og private med at formulere projektidé, ansøgning og eventuelle ejendomsmæssige forundersøgelser. Vi samarbejder med andre konsulentfirmaer om gennemførelse af tekniske forundersøgelser.

billede 003.jpg
Ejendomsmæssige forundersøgelser

Ejendomsmæssige forundersøgelser Nogle projekter omfatter arealer der har forskellige ejere. Der er derfor behov for at afklare lodsejer-interessen. Ønsker du at gennemføre et projekt om at hæve vandstanden i Natura 2000-områder, eller at g [ ... ]

Læs mere
Udarbejdelse af ansøgninger

Udarbejdelse af ansøgninger Vi udarbejder ansøgninger om midler til natur- og miljøprojekter fra Landdistriktsprogrammet, Fiskeriudviklingsprogrammet, Naturstyrelsens nationalt finansierede ordninger, EU's LIFE-programmer og private fonde.

Læs mere